Logo
My Journal
Blog

Timeline

Blog

Hãy gọi tôi là Trần Thành Tiến

​Từ một câu chuyện có thật trong lần gặp gỡ và trao đổi công việc với khách hàng. Sau khi chúng tôi thống nhất thông qua các điều khoản sắp tới trong thương vụ đầu tiên. H bấm điện thoại và gọi vào số tôi. Em lưu anh Tiến gì ...

Continue reading ...

Những điều ở trường không dạy bạn

Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!" - Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm...

Continue reading ...

Phóng sanh ơi, đừng như vậy nữa!

Nếu lũ chim tội nghiệp biết nói thì lúc giãy chết vì đói và khát chúng sẽ cất lên: Phóng sanh ơi, đừng như vậy nữa! Vào những ngày lễ lớn - người người đi chùa, người người phóng sanh. Nhũng người mua chim phóng sanh nghĩ đang tạo ...

Continue reading ...

COSMOBEAUTÉ VIETNAM 2016

Đến với COSMOBEAUTÉ VIETNAM 2016 không đông và xô bồ như những hội chợ hàng tiêu dùng theo kiểu bà nội trợ. Trong sự kiên lần này như một sân chơi để xúc tiến thương mại giữ các nước trước thời hội nhập. COSMOBEAUTÉ VIETNAM 2016 là ...

Continue reading ...
« Previous Page

Leave a Reply

Your email address will not be published.