My Journal
Blog

Timeline

Blog

Hùn & Hạp Kinh Doanh

Với xu hướng hiện nay, nền kinh tế hội nhập phát triển rất nhanh và rất mạnh... Nhà đầu tư trẻ thường có xu hướng “người góp công kẻ góp sức” để thành lập công ty với hy vọng có nguồn lực dồi giàu cả về chất và lượng. ...

Continue reading ...

Nếu bạn là đàn ông (20..25…)

If you are 20 years old and 25 -year-old Nếu bạn là đàn ông, nếu bạn đã hai mươi, nhưng bạn chưa hai lăm tuổi, bạn buộc phải tìm được một thứ gì đó ngoài tình yêu, giúp đôi chân bạn đứng vững vàng trong cuộc đời này. Bạn phải bắt...

Continue reading ...
« Previous Page

Leave a Reply

Your email address will not be published.