Logo
Category

Công nghệ

Category

★ WEBSITE VÀI TRIỆU VÀ WEBSITE TRĂM TRIỆU KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Nếu dạo một vòng Google, bạn dễ dàng tìm thấy rất nhiều đơn vị thiết kế website với chi phí cũng hết sức đa dạng. Vài triệu cũng có, mà cả trăm triệu cũng có. Đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi: Tại sao lại có sự ...

Continue reading ...