Traning
Giới thiệu workshop nhiếp ảnh

Photography, Traning

Giới thiệu workshop nhiếp ảnh

Trần Thành Tiến & Workshop nhiếp ảnh

Giới thiệu workshop nhiếp ảnh – Bí mật sau những bức ảnh.

Thông tin
Thực hiện: Trần Thành Tiến
Âm thanh: Sưu tầm
Hình ảnh: Sưu tầm
Phát hành: 03/2013

  • Category :

    Photography, Traning

  • Date :

    Mar . 21 . 2013

  • Saigon flower brochure
  • Clip giới thiệu anhthethao.com