Intro – Cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế VN-2011
Intro – Cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế VN-2011

Design, Videography

Intro – Cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế VN-2011

Intro – Cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế VN-2011

Section 1: Open color (view clip)
Section 2: Monochrome (view clip)
Section 3: Vietnam Through Your Lens (view clip)
Section 4: Nikon award (view clip)
End section (view clip)

■  Thông tin
Thực hiện: Trần Thành Tiến
Âm thanh: Sưu tầm
Hình ảnh: Sưu tầm
Phát hành: 2011

  • Category :

    Design, Videography

  • Date :

    Jul . 17 . 2011

  • Giải thưởng “Cuộc sống tuyệt vời”
  • Giải thưởng “Cuộc sống tuyệt vời” – 2011