Graphic design
Mẫu thiết kế túi đựng đĩa TiTiEn

Branding, Design

Mẫu thiết kế túi đựng đĩa TiTiEn

Thiết kếTrần Thành Tiến & Một thiết kế 2003

Một thiết kế được thực hiện từ CorelDraw, năm 2003

___
• Thiết kế: Trần Thành Tiến
• Chất liệu: giấy
• Sử dụng: đựng đĩa DVD
• Phát hành: 2003

  • Category :

    Branding, Design

  • Date :

    Jul . 21 . 2003

  • Phát hành:

    2003

  • Thư gởi người bận rộn