Saigon flower brochure
Saigon flower brochure

Branding, Design, Marketing, Photography

Saigon flower brochure

Trần Thành Tiến & Saigon flower brochure

Với ý tưởng thiết kế brochure cho Saigon flower theo kiểu magazine, một thiết không mang nặng tính chất “quảng cáo”. Brochure gồm 16 trang, những bài viết giới thiệu về hoa thật tự nhiên, gần gũi … dẫn người xem đến những sản phẩm, dịch vụ sau khi kết thúc bài viết.

Xen kẻ những bài viết là vài thiết kế của Saigon flower, như một lần nữa khẳng định với người xem dịch vụ chuyên nghiệp, tối ưu mà họ cần. 300 quyển được phát sạch trong event và một điều đặc biệt là khách mang về “ngâm cứu” mà không cho vào sọt rác…

  • Category :

    Branding, Design, Marketing, Photography

  • Date :

    Jul . 21 . 2012

  • Saigon Flower – intro clip
  • Giới thiệu workshop nhiếp ảnh