Saigon Flower
Saigon Flower – intro clip

Branding

Saigon Flower – intro clip

Saigon Flower Project

Dự án Saigonflower tại event Serenade dinner for lovers. Clip ngắn 60s được sản xuất với điều kiện không có thời gian chuẩn bị và kinh phí thấp.
Phát hành: 26/03/2012.

  • Category :

    Branding

  • Date :

    Mar . 26 . 2012

  • Giải thưởng “Cuộc sống tuyệt vời” – 2011
  • Saigon flower brochure