Blog

Timeline

Blog

Tại sao không là kỹ năng?

Có người hỏi rằng: tại sao trên tranthanhtien.vn ở phần “giới thiệu” tôi lại dùng từ “bản năng”?

Nếu gọi “bản năng” là những hành động, phản ứng nhằm đáp lại một tác động từ bên ngoài theo xu hướng tự nhiên và cơ bản của con người thì “kỹ năng” lại là một cái gì đó được rèn luyện và thực hành thường xuyên theo xu hướng tốt. Dần dần nó trở thành một phản ứng “không điều kiện”… Giống như trong kỹ thuật lập trình phần mềm, “if… then…else” Nói một cách khác, tôi vẫn chưa đến lúc để dùng được từ “kỹ năng”. Hoàn cảnh đẩy đưa và tôi như bị cuốn hút vào công việc. Dựa vào những cái đã và đang có, những điều đã trải nghiệm tôi cố gắng hoàn thành thật tốt. Dĩ nhiên là không quên “cảm ơn” những người anh em đã giúp tôi hoàn thành tốt các dự án đã làm. Con đường để đi đến “kỹ năng” là con đường dài còn chờ tôi phía trước!

Comments are closed.